Автошкола

Автошкола "Калпаков" ЕООД организира и провежда курсове за водачи на МПС

Разрешение №3093 / 21.08.2012 г. на МТ


Теоретичното обучение
се провежда в специализиран кабинет
в гр.Хасково, ул."Скопие" №1.
 

Практическото обучение
се провежда на учебна площадка
в гр.Хасково, ул."Република" №1
на лицензирани учебни МПС.Преподаватели

1.Веселин Димов Вълчевтеория/практика
2.инж.Димо Веселинов Калпаковтеория/практика
3.Димо Вълчев Калпаковпрактика
4.Атанас Митков Сталевтеория/практика
5.инж.Владимир Емилов Кадиевтеория/практика
6.Надя Стефанова Вълчеватеория/практика
7.Валентин Атанасов Костовтеория/практика

Курсове за водачи - категории:

Шофьорски курсове "Kатегория D"

Автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача

Решаване на листовки

Изисквания:Кандидата да е навършил 21 г.
Да притежава категория C. Стаж минимум 2 година.
Необходими документи за записване: Копие от лична карта
Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
Паспортна снимка - 1 бр.
Копие от шофьорска книжка.
Удостоверение за психологическа годност
Обучение: 6 часа теория и 16 часа практика
Вътрешен изпит по теория и практика
Изпит:Теория - компютърен тест
Практика - управление на автомобил по пътища в населено място
Учебни автомобили: