Дистанционно обучение

Дистанционното обучение е съвременен метод за провеждане на обучение без задължителното присъствие в учебен кабинет.

Обучението по теория се провежда в Учебна платформа. В платформата можете да намерите теми и материали за обучението или да се консултирате с преподавател. Дистанционната форма изисква в по- голямата си част самостоятелна подготовка и организация на обучението.

Предимства на Дистанционната форма на обучение:

• От всяка точка на страната или света,

• В удобно за Вас време,

• Без да разход за транспорт.


Вход в системата за дистанционно обучение