За нас

Фирма „Калпаков” ЕООД е основана през 2007 г. и е приемник на ЕТ „Тракия-юг-Д.Калпаков-В.Вълчев”. Основна дейност е професионално обучение по професии и специалности, лицензирани от НАПОО на лица навършили 16 години в различни форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна (виж ЦПО).

Учебният център разполага със съвременно оборудвани учебни кабинети, собствен авто-парк, покриващ всички категории МПС, както и лаборатория за психологически изследвания към ДКЦ1 – гр.Русе

През 2013 година отвори врати новопостроеният учебен център в с.Стамболово, чиято цел е да улесни достъпа до професионално обучение на лица, живеещи в малки и отдалечени от областния център населени места.

Част от професионалното обучение е обучението за придобиване на различни видове правоспособности.

Автошколата към фирмата предлага курсове за водачи на МПС от всички категории (виж автошкола).

Всеки месец в „Калпаков” ЕООД се организират курсове за превоз на опасни товари по методика утвърдена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения (виж АДР).

Едни от най-често търсените и предлагани курсове са за придобиване на правоспособности на водач на електрокари и мотокари и машинисти на пътностроителна техника (виж електро и мотокари и машинисти на ПСТ).

Утвърдените учебни програми от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор , позволяват в учебният център да се придобият правоспособности за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (виж кранове).

В учебният център се организират курсове за придобиване на карта на водача на МПС.В националното ни законодателство са въведени изискванията на Директива 2003/59 ЕС за първоначалната квалификация и периодичното обучение на водачи на ППС за превоз на товари и пътници (изменяща Директива 91/439/ЕС, отнасяща се за свидетелствата за управление).

Със създаването на нови правила на Европейската общност, се поставят професионални изисквания към квалификацията на водача за достъпа до “управление на превозно средство за обществен превоз на пътници и товари” – водачите на МПС да могат да отговорят на новите нужди, породени от развитието на пазара на автомобилния транспорт.

Съгласно изискванията на Директивата водачите, които ще извършват автомобилни превози на пътници и/или товари в рамките на Общността, ще трябва да притежават задължителна начална квалификация и/или да са преминали задължително периодично обучение.

Притежаването на необходимата квалификация се доказва със специална “карта за квалификация на водача на превозно средство” маркирана със съответния код на Европейската общност.