Машинисти на пътностроителни машини

Обучението за придобиване на правоспособност на машинисти на пътностроителни машини е част от обучението по специалността "Пътностроителна техника". То може да включва обучение на една, няколко или всички пътностроителни машини - багер, челен товарач, булдозер, валяк, грейзер, скрепер.

Документите, които се издават са на основание Правилник за добиване на правоспособност на машинисти (на министерството на народната просвета – ДВ. бр. 20/10.03.1967 г., изм. и доп. бр. 42/31.05.1974 г.

Изисквания: Кандидатите трябва да имат навършени 18 години.
Да притежават свидетелство за управление на МПС.
Да имат завършено минимум основно образoвание.
Необходими документи за записване: Копие на лична карта.
Медицинско свидетелство.
Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 2 броя.
Копие на шофьорска книжка.
Обучение: Теория и технологична практика по управление и работа с пътностроителни машини.
Изпит: Теория – тест.
Практика – управление и работа с ПСМ
Документи: Свидетелство за правоспособност по образец на МОН.