Курс за международен превоз на опасни товари по шосе (АДР)

Разрешение №44 от 09.03.2009 г. на МТ.


"Калпаков" ЕООД организира и провежда всеки месец курс за професионално обучение за водачи, превозващи опасни товари по следните модули:

- основен курс - задължителен;

- специализиран курс - превоз на опасни товари в цистерни;

- специализиран курс - превоз на взривни вещества и изделия;

- специализиран курс - превоз на радиоактивни материали.

Провеждането на курса се извършва в специализиран кабинет в гр.Хасково, ул."Преслав" 24 с квалифицирани преподаватели, осигурени от "Калпаков" ЕООД. Кабинетът е оборудван съгласно изискванията на ИА "Автомобилна администрация" към МТ. Курсът е с продължителност 5 или 6 дни и е с предварително фиксирана дата, определена от "Калпаков" ЕООД.

Изпитите се организират и провеждат от ИА "Автомобилна администрация" през областните отдели в страната - всеки четен четвъртък от месеца.

Таксите за изпитите и за издаване на удостоверения са по Тарифа 5 на МТ.


Решаване на листовки