Автошкола

Автошкола "Калпаков" ЕООД организира и провежда курсове за водачи на МПС

Разрешение №3093 / 21.08.2012 г. на МТ


Теоретичното обучение
се провежда в специализиран кабинет
в гр.Хасково, ул."Скопие" №1.
 

Практическото обучение
се провежда на учебна площадка
в гр.Хасково, ул."Република" №1
на лицензирани учебни МПС.Преподаватели

1.Веселин Димов Вълчевтеория/практика
2.инж.Димо Веселинов Калпаковтеория/практика
3.Димо Вълчев Калпаковпрактика
4.Атанас Митков Сталевтеория/практика
5.инж.Владимир Емилов Кадиевтеория/практика
6.Надя Стефанова Вълчеватеория/практика
7.Валентин Атанасов Костовтеория/практика

Курсове за водачи - категории:

Шофьорски курсове "Kатегория A2"

мотоциклети до 500куб.см, мощност до 35kw,
съотношение мощност/ тегло - не повече от 0,2 kw/kg

Решаване на листовки

Изисквания:Кандидата да е навършил 18 г.
Необходими документи за записване: Копие от лична карта
Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
Копие на шоф.книжка (ако притежава)
Паспортна снимка - 1 бр.
Обучение: 40 часа теория и 20 часа практика за кандидати без шофьорска книжка
4 часа теория и 20 часа практика за кандидати с шофьорска книжка
Вътрешен изпит по теория за кандидати без шефьорска книжка
Вътрешен изпит по практика
Изпит:Теория - компютърен тест за кандидати без шофьорска книжка
Практика - полигон + шофиране в градски условия
Учебни автомобили: