Електрокари и мотокари

Обучението за придобиване на правоспособност на водачи на електрокари и мотокари е част от обучението по специалността "Автотранспортна техника" и "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства. То се извършва съгласно изискванията на Наредба №1 от 10.04.2006 г. на МОН.

Изисквания: Кандидатите трябва да имат навършени 18 години.
Образование – минимум основно.
Необходими документи за записване: Копие на лична карта.
Медицинско свидетелство.
Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 2 броя.
Копие на шофьорска книжка (ако притежава).
Обучение: Теория – 36 часа (за един от видовете мотокари).
Практика – 20 часа, от които 8 часа по управление на един от видовете мотокари.
Кандидатите, притежаващи свидетелство за управление на МПС преминават съкратен курс на обучение.
Изпит: Теория – тест.
Практика – управление и работа с електро и мотокари
Документи: Свидетелство за правоспособност по образец на МОН.