Актуално

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ЗА ШОФЬОРСКИ КУРС

ОТ 15.06.2017г. СТАРТИРА ПРОГРАМАТА „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА.

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В КУРС ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В РЕГИОНАЛНОТО БЮРО ПО ТРУДА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА САЙТА НА АГЕНЦИЯТА – https : www.az.government.bg

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СА ЗАЕТИ ЛИЦА – С ТРУДОВ ДОГОВОР И ДА СА ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

„КАЛПАКОВ” ЕООД ЩЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ С ВКЛЮЧЕН ШОФЬОРСКИ КУРС ЗА КАТЕГОРИИ : А, В, ВЕ, С, СЕ, Д

ПО ПРАФЕСИЯ „МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”, КОД 525020, СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”, КОД 5250201 – ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ /300ч./


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ПРОГРАМАТА:

1. НА СТРАНИЦАТА НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

2. В ОФИСА НА ФИРМАТА И НА ТЕЛЕФОНИ :

0878422722 – ВЪЛЧЕВА; 0878322722 - ВЪЛЧЕВ